Dokumentasjon

Vi utvikler teknisk dokumentasjon for olje- og energibransjen

Våre forfattere er erfarne og utvikler dokumentasjon som er brukervennlig. Våre leveranser er blant annet driftsdokumentasjon og HMS-dokumenter. Leveransene er tilpasset for papir og web. TSP fokuserer på sammenhengen med et effektivt forfattermiljø, teknologi og brukervennlig presentasjon av innhold.

Driftsdokumentasjon

TSP har spesialisert seg på utvikling, implementering og vedlikehold av driftsdokumentasjon til olje- og energibransjen.

Dokumentasjonen består som oftest av systembeskrivelser og prosedyrer for bruk til operasjoner av systemer og utstyr samt opplæring. Disse utvikles i henhold til myndighets- og kundens spesifikke krav. Leveransen baseres på underlagsdokumentasjon fra prosjekt og leverandører.

Driftsprosedyrer er oppdelt i steg for steg operasjon og omfatter oppstart, nedstengning, klargjøring for vedlikehold samt blinding og spyling.

Systembeskrivelser innholder en detaljert beskrivelse av hvert system og dets komponenter. Utstrakt bruk av figurer og bilder gjør dokumentasjonen mer brukervennlig.

Leveransen publiseres i en portal.

HMS

HMS er en viktig del av driftsdokumentasjonen. TSP har gode metoder for å identifisere og hente ut viktig HMS innhold fra underlagsdokumentasjon. HMS innholdet fremheves og gir leseren forståelse av risiko og sikkerhetstiltak.

Struktur og maler

TSP leverer maler og dokumentstruktur til forfattere av teknisk dokumentasjon. Våre maler forenkler og samordner kundens produksjon av dokumentasjon.

Vi bidrar til effektive forfattermiljøer med vår kompetanse innen strukturert dokumentasjon og dokumentasjonsstandarder. For å skape enhetlige dokumenter må man skrive i samme struktur (mal) og form (ordlyd). Vi bruker informasjonsstandarder for maler og strukturer. Internasjonale standarder basert på XML sikrer dokumentstruktur i henhold til valgt standard

Fordeler:

  • Enhetlig dokumentasjon
  • Raskere oppdateringer
  • Gjenbruk av dokumentasjon
  • Raskere publisering til web, papir og håndholdt medier
  • God og raske søke- og navigasjonsmuligheter for sluttbruker

Nøkkelbegrep for god dokumentasjon er struktur, noe som er viktig for organisasjoner som har flere bidragsytere til informasjon, enten internt eller eksternt.