Opplæring

Vi tilbyr e-læringskurs og klasseromskurs for olje- og energibransjen

Våre kurs har et høyt faglig innhold og dekker de fleste fagområder. Vi legger vekt på at kursene skal være motiverende og interaktive.

Over 40 000 personer tar årlig kurs hos TSP eller via TSP sine systemer.

Våre instruktører, manusforfattere, grafikere og systemutviklere produserer opplæring av høy kvalitet både til offshore og landbasert industri.

Våre 3D utviklere med erfaring fra filmindustrien og produktdesign lager modeller av hele plattformer ned tilhørende animasjoner.

HMS

Vi leverer opplæring innenfor flere HMS områder:

 • Elsikkerhet
 • Varme arbeider
 • Førstehjelp
 • Arbeid med kjemikalier
 • Arbeid i områder med gass
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Evakuering via stuplivbåter

Systemopplæring

Oljedirektoratet krever at alle som arbeider på installasjoner på norsk sokkel, skal ha inngående kjennskap til utstyr og systemer de kommer i kontakt med i sitt daglige arbeid.

TSP tilbyr tilpassede e-læringsløsninger for alle systemer og utstyr på enhver installasjon.

Eksempler:

 • Separasjon
 • Vannbehandling
 • Kraftgenerering og distribusjon
 • Kjemikaliesystemer
 • Pig launching
 • Gassbehandling

Myndighetspålagt opplæring

TSP levere opplæring som Norske og andre myndigheter krever. Denne opplæringen tilpasses for kunden, og leveres både som e-læring, klasseromsundervisning, også ute i kundens anlegg.

Eksempler:

 • Fiskale målesystemer
 • Varme arbeider
 • Ex
 • Sikkerhet ved arbeid i elektriske innstallasjoner (FSE)

TSP samarbeider med flere direktorater og sitter i flere komiteer som utvikler nye forskrifter og lover. Dette gir oss påvirkningskraft i prosessen frem til en ny forskrift eller lov.

TSPs dialog med myndigheter gir oss kunnskap om hva som kommer og kan ta dette med i våre leveranser.