Publisering og e-læring

Vi leverer komplette portalløsninger for e-læring og dokumentasjon

Portalene for dokumentasjon og/eller e-læring er basert på velkjente standarder, som gjør det enkelt å integrere og tilpasse i kundens inter-/intranett. Løsningen har god støtte for personalisering hvor hver enkelt bruker kan få opp sin personlige side, med egne favoritter, dokumenter og kurs.

LMS

TSPs LMS (Learning Management System) er et komplett webbasert administrasjonssystem for påmeldinger, gjennomføringer og evalueringer av e-læring og kompetanse.

LMSen støtter SCORM, den ledende standarden innen e-læring. LMS’en kan derved håndtere kurs fra enhver leverandør som støtter SCORM.

Funksjoner:

 • Linker mellom opplæring og dokumentasjon
 • Egen kommentarfunksjon
 • Optimalisert for web
 • Fleksibel løsning for rapportering og statistikk
 • Utveksling av informasjon med personalsystemer (HR)

Dokument- og publiseringssystem

TSPs webløsning for dokument- og publiseringssystem (DXP), egner seg for å skrive og publisere store dokumenter. Løsningen er godt egnet for teknisk dokumentasjon, håndbøker, oppslagsverk og rapporter.

Funksjoner:

 • Skriv og oppdater dokumentene rett i webbrowser
 • Lett navigerbar innholdsmeny med enkel tilgang til boksamlinger og bøker
 • Raske søk, vektet treffliste
 • Automatisk generering av PDF og word
 • Enkel publisering
 • Statistikk på bruk av dokumenter
 • Integrasjon mot andre systemer

Vårt system gir store administrative og økonomiske fordeler:

 • Alltid oppdatert dokumentasjon
 • Kostnads- og tidsbesparelser
 • Høy ytelse og skalerbart
 • Dokumentene lagres i xml, et standardisert format

Integrasjoner

TSP benytter XML som integrasjonsformat for våre portaler. XML er et format som støttes av alle software leverandører og det desisert mest brukte for integrasjon mellom applikasjoner.

TSPs filosofi er at våre leveranser skal “spille på lag” med kundens øvrige applikasjoner og dermed utfylle og dra nytte av disse.

Våre portal løsninger kan integrereres mot tegningsarkiver, elektronisk opplæring, databaser, ERP systemer, faktura systemer osv.

Eksempler på integrasjoner:

 • SAP
 • Ixos
 • Oracle
 • Microsoft SQL server
 • Microsoft Dynamics AX
 • Active Directory