Referanser

Dokumentasjons- og opplæringsportal hos ConocoPhillips

Oljeselskapet har store mengder dokumentasjon som er virksomhetskritisk blant annet styrende dokumenter, driftsdokumentasjon og HMS-dokumentasjon. ConocoPhillips valgte Docstream XML Publisher (DXP) for å publisere dokumentasjon på web.

Løsningen er unik i måten den integrerer dokumentasjon og opplæring. Fra portalens opplæringsmodul kan man ved et enkelt klikk finne relevant dokumentasjon og vice versa.

I tillegg til enkel og effektiv navigasjon, gode søk og PDF-eksport innehar løsningen mange nyttige funksjoner:

  • SAP-integrasjon. Klikk på en tegning i dokumentasjonen og orginal tegning hentes fra SAP.
  • Revisjonshåndtering. Ansatte kan sende inn revisjonsanmerkninger fra dokumentasjonen. Revisjonene håndteres automtisk til rett dokumenteier.
  • Dokumentstatistikk. Alle dokumenter blir nøye overvåket av en statistikk-modul for å garantere at de er oppdatert, blir brukt samt revideres i henhold til selskapets policy.

ConocoPhillips har i lang tid vært blant de fremste oljeselskapene når det gjelder å benytte strukturert dokumentasjon (XML) og standarder. Nye dokumenter og oppdateringer skjer i strukturerte editorer som sikrer rett struktur og effektiv webpublisering av selskapets over 100.000 sider.